Bigbag fyldning

Automatisk, hygiejnisk og med lav byggehøjde

Hos denne kunde ønskede man efter spraytørringen en hurtig og effektiv fyldning af sine bigbags. Ofte bruger man en reverserende snegl eller et Y-rør med skiftespor, hvor man kan skifter over til den tomme bigbag, når den ene bigbag er blevet fyldt. Så skifter operatøren bigbag, mens der fyldes i bigbaggen i den modsatte side.

Problemerne med snegle og Y-rør er imidlertid, at de dels kræver betydelig ekstra byggehøjde, hvilket nogle gange er en umulighed og nogle gange tåler produktet hverken at blive sneglet eller at passere et skiftespor. Dertil kommer også, at både snegle og skiftespor ikke altid kan anses som sanitære.

Tekfa leverede et anlæg med to fyldestationer, der automatisk skiftevist blev kørt ind under indløbet fra spraytørringen. Dermed fik kunden en sanitær og automatisk løsning, der samtidig havde lavest mulig byggehøjde og den mest mulige skånsomme håndtering af produktet. Endeligt leverede Tekfa også både lysgitter af hensyn til arbejdssikkerheden og en automatisk prøveudtagning, så kunden kunne følge og dokumentere kvaliteten af produktionen.

Fordele for kunden

  • Automatisk bigbag fyldning
  • Hygiejne
  • Lav byggehøjde
  • Arbejdssikkerhed
  • Sporbarhed og kvalitetskontrol