En BigBag tømmer med det hele, tak!

Sådan sagde en af vores kunder indenfor produktion af mejeriprodukter, da de henvendte sig til TEKFA angående optimering af deres produktionsfaciliteter i Sverige.

De havde behov for 3 stk. tømmestationer som imødekom alle tænkelige og utænkelige situationer, hvor der kunne ske produktionsstop, pulveret kunne samle sig m.m., samt forbedre arbejdsmiljø og arbejdsstillinger. Løsningen endte med at indeholde følgende:

 

 • Stativ i godt design velegnet til fødevareindustrien med produktberørte dele i rustfrit stål EN 1.4401/AISI 316 og med en overfladeruhed mindre end 0,8 µm
 • God ergonomi for operatøren: sikkerhedslåge, arbejdsplatform, støvafsug i lukket tragt, kran, osv.
 • Støvafsugning omkring Bigbaggens udløb
 • Støvtæt udtømning af BigBag med sikkerhedssluse ved skift af BigBag
  - sikkerhedssluse: lukket tragt med støvtæt sammenslutning af BigBaggens udløb, herved fås ingen fremmedelegemer i produktionen under skift af BigBag og ingen støv
 • Sikkerhedssigte (klumpenedbrydning, overstørrelsesortering, fremmedelegemer)
 • Sikkerhedsmagnet: Pulveret løber gennem en magnetlabyrint (magnetiske fremmedelegemer).
 • Pneumatisk pulvertransport under cellesluse
 • Airlock cellesluse med selvrensende filter og pulvertilbageløb ved blæsetransport – som sikrer en god stabil blæsetransport
 • Kranbane som sikrer en god håndtering af BigBag og bidrager til en god udtømning
 • Vibrationsbund på Bigbag som hjælper til en god udtømning
 • Vejning af BigBag med indhold før dosering og overvågning af udtømning.
  EU-direktiver: 1935/2004, ATEX, 2002/72 m.fl.

 

Økonomi

Disse tømmestationer indeholder flere dele end de fleste og prisen er selvfølgelig også derefter. Men hvad mon anlægget koster i sin samlede driftstid (cost-of-life)?

I dette anlæg ser vi et typisk eksempel på, at kunden har optimeret sin økonomi. Det er altid en fornøjelse at levere en ordre, som optimere en virksomhed på flere parametre.