Nyt fra Tekfa

Nyheder, best practices, tips og ideer

Nyt fra Tekfa

Nyheder, best practices, tips og ideer

Nyt fra Tekfa

| Februar 2018 |

Pulvertransport stiller nye krav_Tekfa_Proces-Teknik_

PULVERTRANSPORT STILLER NYE KRAV

Avisen Proces-Teknik er vakt til live som selvstændigt magasin igen efter flere år, som kun værende et mindre tema hos Jern & Maskinindustrien. Dette er et tema, der vedrører Tekfas arbejde, og derfor er vi glade for at kunne få et par ord med på vejen.

Redaktionen bag skriver følgende om Proces-Teknik:

”Magasinet Proces-Teknik vender i 2018 tilbage som selvstændig udgivelse. Magasinet Proces-Teknik er målrettet procesingeniører, maskiningeniører og beslutningstagere i procesindustrien. Omdrejningspunkterne er fødevareindustrien, energisektoren og medico-industrien. Proces-Teknik fokuserer på procesrelaterede forhold. Det handler om ledelse og produktionsmetoder, nye løsninger og ny teknik. Magasinet udkommer på print sammen med Jern & Maskinindustrien og til et øget særoplag på 1.000 modtagere, samt online som gratis digital avis.”

Hvis du er nysgerrig, kan du klikke på billedet og læse den online artikel om Tekfa eller læse hele Proces-Teknik avisen online.

God fornøjelse.

 

| November 2017 |

Pulvertransport | Tekfa præsentation | Teknologisk Institut

Støvdannelse, pulver flow og industriel pulvertransport

I november var en kompetent skare af forskere, specialister og øvrige fagfolk på skolebænken for at videndele om forståelse og håndtering af pulvers mange mekanismer ved en temadag hos Teknologisk Institut i Aarhus.

Og når der er snak om pulver, er Tekfa selvfølgelig også med. Denne gang repræsenteret af direktør Torben Riise og sales manager John E. Rasmussen både som lyttende deltagere og oplægsholdere. Tekfa bidrog med sin viden om udvikling af procesanlæg til industriel pulvertransport. De øvrige oplægsholdere kom omkring teorien bag emner som pulverteknologi, måling af flow egenskaber numerisk modellering, samt teori og praksis i forbindelse med støvdannelse (ATEX) og silodesign. Alt sammen emner, der stadig er i udvikling.

Der blev bl.a. talt om det faktum, at partikler, pulver og granulater påvirkes af fysiske forhold såsom vægten af det øvrige pulver i en silo, rystelser under transport eller høj luftfugtighed, hvor der blev fremlagt karakteriseringsteknikker til at vise effekten af de forskellige fysiske forhold. Og netop denne effekt er et element, som Tekfa dagligt skal forholde sig til i udviklingen af procesudstyr til industrien hvad enten det er indenfor fødevare, foder eller farmaceutisk industri.

Et element som John E. Rasmussen især bed mærke i, var det uofficielle fokus på pulvers flydeevne og homogen fugt, hvilket var i god tråd med Tekfas præsentation omkring udviklingen af procesanlæg til industriel pulvertransport, som blev fremlagt af Torben Riise.

Dette er en mere kompleks størrelse end det man kan måle og se på pulveret med det blotte øje. Det er en problematik, som Tekfa ofte har skullet løse for kunder i forskellige projekter. Her er kunder og pulverproducenter dog ofte er meget hemmelighedsfulde omkring deres produkter, hvorfor løsningen typisk vil være baseret på empirisk data i partnerskab med vores kunder.

Et konkret eksempel på hvad Tekfa bl.a. tog med sig fra temadagen, var ifølge John E. Rasmussen:

”At der i Tekfas renoverede testcenter bl.a. skal være mulighed for at udføre en Cone-test. Den viden Tekfa genererer opsamles i vores produktdatabase og kan bruges i forhold til, hvordan materialet vil agere, når det passere gennem vores forskellige procesanlæg.”

Gunstigt samspil mellem teori og praksis

I den forbindelse blev der dannet nye netværk mellem Tekfa og de øvrige deltagere, hvor flere af de øvrige oplægsholdere have specifik teoretisk viden om pulvers flydeevne, pulver flow og pulvers forskellige mekaniske og elektriske mekanismer, men ringe mulighed for at bringe deres teoretiske test op i skala tilsvarende forholdene ude i industrien. Torben Riise præsenterede, at Tekfa har valgt at opdatere og renovere sit testlaboratorie indenfor kort tid. Her så Associate Professsor ved DTU Jon Spangenberg muligheder for et samarbejde mellem DTU og Tekfa:

”Torben leverede en spændende præsentation godt funderet i og informeret om de praktiske udfordringer med pulver. Som teoretiker er det særligt interessant at få praksis viden og her gav Torben også udtryk for, under oplægget og efterfølgende, at DTU kan anvende Tekfas testcenter til at skalere vores nuværende laboratorietests op, så de bliver mere realistiske i forhold til industrien”.

Specialist Ph.d. fra Fødevareteknologi ved Teknologisk Institut Thomas Petersen var også både som arrangør og oplægsholder meget tilfreds med Tekfas bidrag til temadagen. Inden arrangementet havde han ikke stiftet bekendtskab med Tekfa, hvorfor Tekfas oplæg var interessant af flere årsager:

”Tekfa leverede et godt oplæg med en ren industri og praksis-orienteret vinkel, der var et godt supplement til de øvrige meget teoretisk funderede oplæg, hvor vi hos Tekfa fik et indblik i de specifikke industrielle processer. Jeg ser desuden gode muligheder for projektsamarbejde, hvor Tekfa, Teknologisk Institut og udvalgte virksomheder, der driver processer med pulver kunne kombinere Tekfas pilotskala-faciliteter og vores viden til at udvikle flere metoder og værktøjer til opskalering af industrielle pulverprocesser og design af udstyr.”

Teknologisk Institut er nået langt i forskningen omkring pulver, men endelige designligninger findes ikke og disse er nødvendige for at få en fundamental forståelse af pulver og koble de fænomener, som Teknologisk Institut kan måle sammen med praksisudstyr og processer ude i industrien, hvor Tekfas faciliteter og praksiserfaring er relevant:

”Vi har ikke storskalafaciliteter, hvilket begrænser de tests, som vi kan køre selv og her kan Tekfa bidrage til at rykke hele pulverområdet”.

Samarbejde om hvorfor pulver driller en gang i mellem

Fremlægningen af Tekfas erfaringer og viden om industriel pulvertransport blev formidlet af Torben Riise, som var godt tilfreds med arrangement og yderst positiv over, at Teknologisk Institut sætter fokus på området for transport af pulver og granulater, fortæller han:

”Der er behov for mere samarbejde mellem praksis og uddannelsesinstitutionerne, hvor begge parter kan bidrage til at skabe fælles værdi, da tidshorisonterne for de teoretiske test i laboratorier og praksisudvikling af procesanlæg til industrien ikke er ens. Forskellen er her, at Tekfa ofte har 14 dage til at levere udstyr til f.eks. fødevareindustrien, mens forskerne kan være flere år om at gå ét specifikt pulver i sømmene på DTU og DTI. Og det vil Tekfa gerne støtte op om.”

At temaet for dagen også var, at teori og praksis skulle mødes og videndele omkring håndteringen af partikler, pulver og granulater, gav stor mening for Torben Riise i forhold til Tekfas empiriske tilgang til projekter omkring pulverhåndtering, dosering og vejning. Derfor ser han endnu en god grund til et samarbejde:

”Tekfa kan bidrage med viden om hvilke krav industrien stiller/sætter til pulvere og granulater - f.eks. er der indenfor medicinal industrien behov for mange tests, hvilket også gælder for kraftværkernes brug af træpiller. Hertil kan DTI og DTU bidrage med en dybdegående forskning og klarlægge, hvilke mekanismer det er, som gør, at pulver driller en gang i mellem og klarlægge det enkelte pulvers elektriske og mekaniske egenskaber. Og det kan vi sagtens finde nyttigt til udviklingen af procesanlæg.”

Clean Production er fremtiden

Emnerne støvdannelse (ATEX) og Dustiness var også af særlig interesse for Tekfa, da vi ofte arbejder med industrier, hvor produktionen indeholder pulver med høj støvdannelse og risiko for eksplosionsfare (ATEX), og fik ny viden som supplement til Tekfas fokus på sanitær håndtering, af pulver og faststoffer i fødevare- og medico industrien, også kaldet Clean Production.

”Clean Production er et spændende marked for Tekfa. Vi går dog skridtet videre og siger Clean and Green Production, hvor vi også ser på energioptimerede løsninger i forhold til produktionsløsninger. Tekfa ønsker et grønt footprint for vores løsninger. Det betyder færre CO2 udgifter og dermed evt. hurtigere tilbagebetaling på vores løsninger samtidig med, at vores kunder får en Clean Production.”

Gennem de øvrige oplægsholdere fik Tekfa desuden bekræftet, at vores kunder har behov for at kunne teste deres pulver under industrilignende forhold inden selve produktionen, hvor vi netop vil tilbyde dette til vores kunder og samarbejdspartnere i starten af 2018, når Tekfas nyrenoverede testcenter står klar.

”Når vores laboratorium står færdigt, vil vi kunne udføre både fysiske og statiske test i Tekfas renoverede testlaboratorium, og det vil være muligt at logge specifikke tests og tidspunkter, samt justere luftfugtigheden i rummet”, fortæller Torben Riise.

Vil du vide mere om Tekfas deltagelse ved Teknologisk Institut og mulighederne for samarbejde mellem Tekfa og din virksomhed, så ring eller mail direktør Torben Riise eller sales manager John E. Rasmussen.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

               

| Oktober 2017 |

Pulverdosering_Tekfa_Powtech_2017

TEKFA på inspirationstur

I slutningen af september tog en håndfuld af Tekfas medarbejdere igen turen til Tyskland for at blive up-to-date med de nyeste teknologier indenfor håndtering af pulver, bulkfaststoffer og partikler på POWTECH-messen i Nürnberg.

POWTECH er den eneste messe af sin art med fokus på pulverhåndtering og samtidig et mødested for virksomheder og ingeniører med speciale i procesanlæg til denne branche. Og selvom Tekfa er godt med i forhold til udviklingen indenfor vores brancheområde, gav POWTECH god inspiration til nye komponenter og procesanlæg, samt til forbedring af nuværende løsninger og processer.

Tekfas delegation skabte kontakter til potentielt nye leverandørsamarbejder, hvor vi havde god videndeling omkring, hvad der rør sig indenfor mekanisk procesteknik, analyse og håndtering af pulvere og bulkstoffer. Vi fik desuden bekræftet, at vores fokus på kombinationen af mekaniske komponenter, anlæg og løsninger, sammen med styring og software til håndtering af disse, stadig er en god idé.

Meget mere ATEX og arbejdsmiljø

Hos Tekfa arbejder vi allerede med udvikling af procesanlæg, der imødekommer ATEX direktivet. Årets POWTECH-messe viste, at der er stor fokus på udvikling af produkter til håndtering af ATEX definerede pulvere og granulater, herunder på arbejdsmiljø indenfor områder med eksplosiv atmosfære.

Arbejdsmiljø er et område, som vi hos Tekfa dagligt inddrager i udviklingen af nye produkter, hvor turen til POWTECH også bekræftede teorien om, at industrien netop mangler kvalificerede forslag, som imødekommer den støvforurening fra håndtering af produkter, der ofte ses ude i produktionshallerne.

Flere af udstillerne fokuserede på Dense Phase løsninger i deres produktsortiment, hvor Tekfa kan nikke genkendende til denne tendens, da vi oplever en generel stigning i efterspørgsler på Tekfas Dense Phase anlæg. Tekfa har flere årtiers positive erfaringer med faststoftransport og in-line vejeløsninger. Denne erfaring har givet anledning til, at Tekfa i november måned deltager med et oplæg omkring ”Energy optimized industrial handling of powder and granulates” ved en temadag omkring pulver arrangeret af Teknologisk Institut.

Optimeret testlaboratorium til Tekfas kunder i 2018

De forskellige udstillere gav også anledning til inspiration og ideer hos delegationen til udformningen af Tekfas testlaboratorium, der står overfor en gennemgribende optimering og renovering, som forventes afsluttet primo 2018. Tekfa vil i større grad invitere kunder ind til en dybdegående test af deres pulver og/eller granulat i forbindelse med afklaring af tilbud og ordrer.

Så alt i alt en vellykket inspirationstur, der bød på ny viden og nye bekendtskaber, som er med til at sikre endnu bedre løsninger til Tekfas kunde.

Vil du vide mere om turen til POWTECH eller Tekfas oplæg ved Teknologisk Instituts temadag, så ring eller mail direktør Torben Riise eller sales manager John E. Rasmussen.