Cyklonfilter

Cyklonfiltre kan designes som en enhed bestående af et filter sammen med en stand-alone enhed med støvbeholder, som opsamler restmateriale fra pulverstrengen, før den filtrerede luft udledes, indendørs eller udendørs. Cyklonfiltre kan også designes som en filterenhed monteret oven på en vejebeholder i et større sugesystem. Såvel cyklonfilter som vejebeholder designes efter kundens ønsker.

Der stilles i dag store krav til filtrering af hensyn til menneskers komfort og beskyttelse mod farlige stoffer samt forbedring af produktionsprocesser. Med det rette cyklonfilter hindres generende eller farligt pulverudslip i atmosfæren, såvel indendørs som udendørs. Et godt filter er med til at optimere selve procesudstyrets kapacitet og holdbarhed og dermed spare tid og penge. Det er vigtigt for valg af filtermedie at der optimeres med henblik på den enkelte proces og de forhold, som gør sig gældende for denne. Tekfa kan levere filtre til enhver filtreringsproces ved luftform.

 

Tekniske specifikationer

  • Mulighed for filter sammen med en stand-alone enhed med støvbeholder, som opsamler restmateriale fra pulverstrengen
  • Mulighed for filterenhed monteret oven på en vejebeholder i et større sugesystem
  • Såvel cyklonfilter som beholder/vejebeholder tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov
  • Filtrene designes efter en række parametre som temperatur, kemi, fugt og filterfladebelastning samt krav til udskilning

 

Godkendelser ved udvælgelse af filtre til procesfiltrering

Fødevarer

  • FDA 21 CRF - amerikansk godkendelse
  • EN 1935/2004 - europæisk godkendelse
  • BVG - tysk godkendelse

Eksplosiv atmosfære – gas/støv

  • ATEX EC standard 94/9/CE