Sækkepåslag

Et sækkepåslag er en enkel metode til manuel tømning af sække, poser osv. som del af et pulverblandeanlæg, alt imens man kontrollerer de støvemissioner, som kan forekomme under tømning. Tekfa leverer sækkepåslag og sækketømmestationer i mange forskellige udformninger. Det mest populære påslag, især blandt Tekfas kunder i fødevaresektoren, og som ses her, er kendetegnet ved:

  • Rengøringsvenlighed – med en udstrakt arm kan man føre en klud hele vejen rundt på indersiden af sækkepåslaget
  • Aflæggerrist
  • Gasdæmpere, så lågen står rigtigt hver gang
  • Overfalderuheden er bedre end 0,8 µm
  • Mulighed for nemt at forsyne påslaget med både vibrator og fluidiseringsdyser. Disse hjælpeværktøjer bruges til at vække dødt pulver til live.
  • Støvafsug: Dette kan laves automatisk, så støvafsuget automatisk tilkobles, når lugen åbnes. Bemærk det nemme princip for udskiftning af støvfiltrepatronerne.
  • Enheden kan selvfølgeligt udstyres med vejceller og kobles til fabriksstyring/MES/SCADA.
  • På enheden på billedet er der indsat en niveausensor i bunden. Hvis man bruger forskellige pulvere, og man ikke kender pulvernes vægtfylde, kan niveausensoren fortælle, om sækkepåslaget er tomt/fuldt.
  • Påslaget kan også udstyres med et magnetfang til at opfange magnetiske materialer.
  • Valgfrit om udløbet skal ske til en snegl, cellesluse, vakuumventil eller noget fjerde.