Posefilter

Der stilles i dag store krav til filtration af hensyn til menneskers komfort og beskyttelse mod farlige stoffer samt forbedring af produktionsprocesser. Med det rette posefilter hindres generende eller farligt pulverudslip i atmosfæren, såvel indendørs som udendørs. Et specielt tilpasset posefilter optimerer procesudstyrets holdbarhed og kapacitet, hvilket sparer penge og tid.

Tekfa kan levere filtre til enhver filtreringsproces ved luftform. Det er vigtigt for valg af filtermedie at der optimeres med henblik på den enkelte proces og de forhold, som gør sig gældende for denne. Posefiltre, f.eks. indsugningsfilter til en sugetransport, hindrer uvedkommende objekter i at trænge ind i den luft som bruges til sugetransporten. Filteret optimerer luftkvaliteten og giver en effektiv lufttransport.

Tekfa har designet et 4,4 m3 filterhus med filterrens, som kan bruges i alle miljøer bl.a. kemisk-, medicinal- og fødevareindustri. Filterhuset er designet med 14 filterposer og 4 magnetventiler samt styring for filterrenseproces. Alle dele er lavet i enten 304 eller 316 rustfri stål med tilhørende 3.1. certifikater  (inkl. trykbeholder og fordelerrør ud til de enkelte poser).
Tekfa har desuden designet en kompakt 2 kvm falskluft, selvrensende filterenhed, som kan boltes på eksisterende beholder. Filterenheden er designet med 1 filterpose og 1 membranventil.

 

Tekniske specifikationer

  • Filtrene er unikke, da de tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov
  • Filtrene designes efter en række parametre som temperatur, kemi, fugt og filterfladebelastning, samt krav til udskilning
  • Filterhuset designes efter den tilladte plads i produktionsrummet

 

Godkendelser ved udvælgelse af filtre til procesfiltrering

Fødevarer

  • FDA 21 CRF - amerikansk godkendelse
  • EN 1935/2004 - europæisk godkendelse
  • BVG - tysk godkendelse

Eksplosiv atmosfære – gas/støv

  • ATEX EC standard 94/9/CE