Sækkepåslag

Et sækkepåslag er en station til manuel tømning af sække, poser osv., alt imens man kontrollerer de støvemissioner, som kan forekomme under tømning. Tekfa leverer sækkepåslag og sækketømmestationer i mange forskellige udformninger. Det mest populære påslag, især blandt Tekfas kunder i fødevaresektoren, og som ses her, er kendetegnet ved:

  • Rengøringsvenlighed – med en udstrakt arm kan man føre en klud hele vejen rundt på indersiden af sækkepåslaget
  • Aflæggerrist
  • Gasdæmpere, så lågen står rigtigt hver gang
  • Overfalderuheden er bedre end 0,8 µm
  • Mulighed for nemt at forsyne påslaget med både vibrator og fluidiseringsdyser. Disse hjælpeværktøjer bruges til at vække dødt pulver til live.
  • Støvafsug: Dette kan laves automatisk, så støvafsuget automatisk tilkobles, når lugen åbnes. Bemærk det nemme princip for udskiftning af støvfiltrepatronerne.
  • Enheden kan selvfølgeligt udstyres med vejceller og kobles til fabriksstyring/MES/SCADA.
  • På enheden på billedet er der indsat en niveausensor i bunden. Hvis man bruger forskellige pulvere, og man ikke kender pulvernes vægtfylde, kan niveausensoren fortælle, om sækkepåslaget er tomt/fuldt.
  • Påslaget kan også udstyres med et magnetfang til at opfange magnetiske materialer.
  • Valgfrit om udløbet skal ske til en snegl, cellesluse, vakuumventil eller noget fjerde.