Vibratorføder

Vibratorfødere anvendes til dosering af ikke-klæbende granulater og pulvere. Vibratorføderne kan deles op i to grupper: 

Lineærfødere

Lineærfødere er konstrueret, så de frembringer den ønskede ensrettede bevægelse af emnerne. De cirkulærfødere er opbygget, så de frembringer den ønskede ensrettede bevægelse af emnerne.

  • Lineærfødere består normalt af en lineærvibrator, der tilfører emnerne en lineær bevægelse og en specialfremstillet vibratorrende, hvori emnerne bevæger sig frem mod udtaget.
  • Rengøringsvenligt design
  • Rustfri stål
  • Tæthedsgrad IP65

Cirkulærfødere

Cirkulærfødere består normalt af et bund element, der frembringer de ønskede vibrationer, og en skål, hvori emnerne orienteres

  • Rengøringsvenligt design
  • Rustfri stål