Anvendelse af vibratorer

Vibratorer anvendes til at få pulveret/granulatet til at opføre sig som en fluid. Det vil sige til at få produktet til at bevæge sig. Det er desuden vigtigt at man nøjes med at vibrere minimalt, og at man kun har tændt for vibratoren, når resten af anlægget er i brug.