Brændselstildeler til kraftværker

Vores kunder ønskede at reducere vedligeholdelsesomkostninger og øge driftstiden på sine brændselstildelere, samt opfylde de nuværende krav til eksplosionssikring. TEKFA leverede en løsning på nogle nye tildelere (indbygget båndvægt), der var designet sådan, at de kunne bringes ind på den eksisterende plads i mindre dele uden, at der skulle ændres på de eksisterende bygningsdele på kraftværket.

Brændselstildeleren lever op til OIML kravene for vejning, og er dermed mere nøjagtig end kundens gamle tildeler. Anlægget opfylder desuden ATEX 2014/34/EU direktivet. TEKFAs tildeler er patenteret med det europæiske patent nr. EP1162437.

Fordele for kunden

  • Kan anvendes til både kul og biopiller på et kraftværk
  • Hurtig omstillingsparathed
  • Intelligent tildeler, der måler tryk, temperatur og vægt
  • Styring af lufttildelingen og optimal forbrænding