Brændselstildeler til kraftværker

Vores kunder ønskede, at reducere vedligeholdelsesomkostninger og øge driftstiden på sine brændselstildelere, samt opfylde de skærpede krave til eksplosionssikring.

Brændselstildelerne blev indbygget i store beholdere, for at afskærme resten af kraftværkets areal for brand- og eksplosionsfarligt støv. Beholderne er de aflange cylindere, der ses på billederne. Højden er omkring 1.8 meter og længden er omkring 7 meter.

TEKFA leverede som løsning på nye tildelere indbygget båndvægte, der var designet sådan, at de kunne bringes ind på den eksisterende plads i mindre dele uden, at der skulle ændres på de eksisterende bygningsdele på kraftværket.

Brændselstildeleren lever op til OIML kravene for vejning, og er dermed mere nøjagtig end kundens gamle tildelere. Dette er vigtigt for kundens forpligtelser i CO2-kvotesystemet. Anlægget opfylder desuden ATEX 2014/34/EU direktivet. TEKFAs tildeler er patenteret med det europæiske patent nr. EP1162437.

Fordele for kunden

  • Kan anvendes til både kul og biopiller på et kraftværk
  • Hurtig omstillingsparathed
  • Intelligent tildeler, der måler tryk, temperatur og vægt
  • Styring af lufttildelingen og optimal forbrænding