Cases

Se nærmere på udvalgte kundecases og projekter

 

Mejeri | Produktion af is

Et norsk ismejeri havde brug for at forny deres pulverblande-anlæg med fokus på kapacitet og krydskontaminering |

Planteprotein | Turn-key pulverblandeanlæg

Komplet blandeanlæg til fødevareproduktion - Big Bag, sækkepåslag, modtagercyklon, småkomponentvægt, mixer |

Mejeri | Rekombineret mælkeanlæg

Et dansk mejeri ønskede at omlægge produktionen fra manuel til automatisk blanding af forskellige pulvere til produktion af rekombinerede mælkeprodukter |

Bigbag | Automatiseret fyldning

Hurtig og effektiv Big Bag fyldning efter spraytørring. Krav: automatiseret, overholde hygiejne krav og have en lav byggehøjde |

Pulverflow | Pulverhåndtering

Pulverhåndtering = Dosering, vejning, blanding og transport af pulver |

Containervejning | Kalmar ESC 350

Vejning af containere direkte på Straddle carrier under transport fra A til B på containerterminal |

Kraftværk | Brændselstildeler

Båndvægt indbygget i cylinder - Kunden ønskede en løsning med fokus på ATEX og lave vedligeholdelsesomkostninger |

Dosering | Anlæg i Egypten

Tekfas leverance bestod af sækkepåslag, bigbagtømmer med indbygget kran, cykloner, filtrer, vakuumløftere og fem vakuumtransportlinjer med vakuumpumper.

Brug for sparring?

Kontakt os gerne på telefon 8694 6700 eller tekfa@tekfa.dk, hvis du har lyst til at høre mere om en specifik case eller vores generelle erfaringer med pulverhåndtering af et givent pulver eller granulat.