Containervejning - Straddle Carrier

Denne case om vejning af containere viste sig at være en interessant udfordring. Kunden, en containerterminal, ønskede, at veje containere uden at ændre på eller forstyrre den eksisterende arbejdsgang. Det var vigtigt for havnen at undgå at skulle installere en eller flere vejebroer rundt omkring på havnen, hvor straddle carriererne så skulle køre hen for at få vejet deres container. Dette ville kunne give kø, forvirring og forveksling af vægt og container, unødige omveje og omkostninger, herunder også unødig CO2-udledning.

Derudover er havneplads var både begrænset og dyr, og maskintid var også en begrænsende faktor.

Samtidig skulle resultatet overføres trådløst til havnens server, hvor containernes vægt skulle gemmes og eventuelt tages frem på et senere tidspunkt. Hvis det var muligt, ville havnen også gerne have, at chaufføren i hver enkel straddle carrier skulle kunne se, om vægten i en container var ujævnt fordel mellem containerens fire hjørner.

På billedet nedenfor ses en straddle carrier, en Kalmar ESC 350, mens den vejer et testmodul, som vi byggede, hvor vægten selvfølgeligt var ujævnt fordelt.

Projektet var meget vellykket og i dag kører næsten samtlige straddle carriers på terminalen rundt med Tekfas vejeceller, hjørnevægtudvisning i førehuset og med trådløs overførelse til server, og kommunikation til N4 Navis (terminal ERP-system).

For Tekfas kunde var dette projekt nøglen til at lære den verificerede bruttomasse (VGM) af containerskibe at kende. Dette er et vigtigt emne inden for SOLAS-konventionen (den internationale konvention for Safety Of Life At Sea), som har fået megen opmærksomhed i de senere år.

Og dermed viser det sig, at det er rederiets ansvar at kende containernes VGM, men det er havnen, der mest økonomisk kan installere og betjene det nøjagtige og effektive vejesystem leveret af TEKFA.

Vejning med TEKFALOGIC

Her ses et eksempel på en simuleret vejning med Tekfas softwareløsning TEKFALOGIC. Læs mere om containervejningssystemet TEKFALOGIC, samt dets evne til at levere en hurtig, nøjagtig og kompatibel containervejning.