Fornyelse af isproduktion

Norges største ismejeri ønskede at forny produktionen, hvor TEKFA leverede pulverblandeanlægget. Hos TEKFA lever vi af at leverer pulverblandeanlæg i større eller mindre skala og derfor var projektet i Norge stort set en standardleverance - dog som altid med nogle kundespecifikke ændringer og afstikkere.

Ved dette projekt var der blandt andet behov for, at allegene og non-allegene pulvere skulle adskilles i to separate rum for at undgå krydskontaminering. Disse pulvere blev derfor håndteret i hvert deres rørsystem for at sikre absolut ingen krydskontaminering. På billedet nedenfor ses pulverblandeanlægget som indeholder følgende:

Rum 1:

  • 2 x Big Bag tømmestationer
  • 1 x Sækkepåslag
  • 1 x Støvafsug

Rum 2:

  • 1 x Big Bag tømmestation
  • 3 x Sækkepåslag
  • 1 x Støvafsug
  • 14 x cykloner til de forskellige pulvere

Stor kapacitet

Ismejeriet ønskede desuden, at Big Bag tømmernes beholdere skulle være så store, at de kunne indeholde en hel Big Bag i én udtømning. På den måde ville det være lettere for operatøren at undgå at komme bagud med udtømningen. Dette havde Tekfa tidligere lavet en løsning til, men det er ikke ofte, at der vælges denne form for løsning.

På billedet nedenfor ses de usædvanligt store beholdere på to af Big Bag tømmerne. Herudover ses en støvafsugsenhed, et sækkepåslag og en vakuumløfter.