Pulverhåndtering

Når vi taler om håndtering af pulver er det vigtigt at forstå, at vi også taler om flere forskellige discipliner, som ligger heri navnlig pulverdosering, pulvertransport, filtration, kapacitet, støv, ergonomi og arbejdsmiljø.

Flere af disse er ofte til stede i en doseringsløsning og et øje for systemet som helhed er udfordrende - og det gælder næsten uanset om det er en hel produktionslinje, om det er mikrodosering eller big bag fyldning.

Ved en småkomponentvægt til mikrodosering vil der både være dosering, transport og blanding tilstede, mens en bigbag tømmestation som regel indeholder både dosering, støvhåndtering og den videre transport af materialet, herunder kapacitet.

Standard løsninger og custom solutions

Ved de større systemløsninger er der ofte følgende elementer som går igen: tømme- og fyldestationer, mikrodosering af småkomponenter, pulverdosering fra sækkepåslag og/eller bigbags, cykloner, filterenheder, styring og rørføring, hvor man specielt ved rørføringen skal vide, at den skal bygges med langt større omhu end man bygger rør til væske- og lufttransport. Derudover kan der være forskellige kundespecifikke ønsker til særlige enheder eller egenskaber hos de forskellige pulverhåndteringsenheder. Dette kan være hensyn til krydskontaminering, indbygning, støj, ATEX, rengøringsvenlighed og så videre.

Pulver flow

Nedenfor ses et eksempel på nogle pulvers vej gennem et pulverhåndteringssystem og hvordan de forskellige (røde) pulvere og/eller granulater bliver transporteret fra silo, bigbag tømmer, sækkepåslag og småkomponentanlæg ved en pneumatisk transport til cyklonerne. Støv (grøn) bliver suget til støvcyklon og bliver (øjeblikkeligt) tømt ud i en bigbag (i urealistiske enorme mængder). Til sidste bliver pulveret i modtagercyklonerne suget ind i nabolokalet, hvor Tekfa typisk har en mixer som naboleverandør.

Disse produkter indgår ofte i vores løsninger til pulverhåndtering:

Mikrodosering

Småkomponentvægt til mikrodosering

Sækkepåslag

Dosering af sække i støvfrit miljø og med god arbejdshøjde

Bigbag fyldestationer

Både simple, mere komplekse og ergonomiske modeller

Bigbag tømning

Stativer og tømme station til bigbag med eller uden kran

Silo-systemer

Komplette silosystemer og silokomponenter designet efter kundens ønsker og behov

Cyklon

Akkumulerings cyklon eller modtagercyklon til håndtering af pulver

Støvafsug

Enkeltstående enhed eller eksempelvis monteres bagved en big bag tømmestation

Filterenhed

Filterenhed med eksplosionsaflastning