Containervejning - Straddle Carrier

Denne case omhandlende vejning af containere viste sig at være en særdeles interessant opgave for TEKFA. Kunden, en containerterminal, ønskede at veje alle containere samtidig med, at containerne bliver fragtet rundt på havnen. Det var vigtigt, at vejningen kunne foregå uden at ændre på eller forstyrre den eksisterende arbejdsgang. Straddle carrierne skulle gerne veje containerne, mens de kørte rundt på terminalen både over huller i vejen og rundt i sving.

Samtidig skulle resultatet selvfølgelig overføres trådløst til kundens server, hvor containernes vægt, skulle lagres og eventuelt findes frem på et senere tidspunkt. Hvis det var muligt, ville kunden også gerne have at chaufføren i hver straddle carrier øjeblikkeligt skulle kunne se, om vægten i en container var ujævnt fordelt mellem containerens fire hjørner.

På billedet ses en straddle carrier, en Kalmar ESC 350, mens den vejer et testmodul, som TEKFA byggede, hvor vægten selvfølgelig var ujævnt fordelt.

Projektet var særdeles vellykket og i dag kører næsten samtlige straddle carriers på terminalen rundt med TEKFAs vejeceller, hjørnevægtudvisning i førerhuset, trådløs overførelse til server og kommunikation til N4 Navis.

For Tekfas kunde var dette projekt nøglen til at kende den verificerede bruttomasse (VGM) af containerskibe. Dette er et punkt under SOLAS-konventionen (the international convention for the Safety Of Life At Sea), der har fået meget mere opmærksomhed i de senere år.

Det viser sig, at det er afsendernes ansvar at kende VGM af containere, mens det er havnen, der mest økonomisk kan installere og betjene det nøjagtige og effektive vægtningssystem leveret af TEKFA.