Turn-key pulverblandeanlæg - fødevare

Denne case omhandler levering af et komplet pulverblandeanlæg til fødevareproduktion - her en producent indenfor plantebaserede fødevare. Kunden bruger blandeanlægget til at producere forskellige opskrifter, hvor det typisk gælder, at største komponent indgår med mange hundrede kilo samtidig med, at mindste komponent indgår med nogle få gram.

Alt sammen doseres til modtagercyklonen, hvor produkterne ligger i den rækkefølge, som de er ankommet i – det vil sige ublandet/heterogent. Herefter udtømmes hele cyklonens indhold til mixeren, hvorefter der til sidst udtømmes til forbeholder ovenover BigBag fyldestationen.

Alle produktberørte dele er i godkendte materialer, herunder især i rustfrit stål med en overfladeruhed bedre end 0,8 µm. Tekfas software holder styr på recepterne på afvejede mængder og står for hele eksekveringen.

Ovenfor ses Tekfas samlede leverance nær slutningen af montagen (fra venstre):

  • Tre BigBag tømmere
  • Et sækkepåslag med vakuumløfter
  • En småkomponentvægt
  • Et vakuumtransportanlæg til en modtagercyklon med filter inkl. sprængplade og gnistfang
  • En mixer
  • En BigBag fyldestation
  • Stativer og platforme

Derudover leverede TEKFA pumper, støvafsug, styring og software.