Privatlivspolitik

Tekfa mener, at dine personlige data tilhører dig. Vi tilstræber altid at respektere og behandle dine personlige data med omhu. Formålet med denne politik er at informere dig om de typer personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside og det vi gør for at beskytte dine personlige oplysninger.
Denne politik og dens principper gælder for personlige identificerbare oplysninger, vi beder om, og som du giver. Hermed betegner vi oplysninger, som direkte eller indirekte identificerer dig, f.eks. dit navn, e-mail-adresse, IP-adresse eller andre kontaktoplysninger.

Vi har til formål at behandle personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til det anvendte formål. Vi indsamler og behandler kun personlige oplysninger, hvor vi har lovlige grunde til det, og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. På anmodning vil Tekfa give yderligere oplysninger om behandling og beskyttelse af dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside eller anvender vores kontaktformular. Vi håber, at følgende oplysninger vil hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning om at dele dine personlige oplysninger med os. Det er kun dig som bestemmer, om du vil videregive dine personlige identificerbare oplysninger eller ej.

Besøgende på websitet
For at få adgang til og gennemse vores hjemmeside, kræver vi ikke personlige identificerbare oplysninger. Vi kan indsamle begrænsede ikke-personlige identificerende oplysninger, som din browser gør tilgængelig, når du besøger et websted. For eksempel, din IP-adresse, browsersprog, geografiske data, dato, klokkeslæt og cookies. Vi bruger ikke-personlige oplysninger til bedre at forstå brugeroplevelsen og interaktionen med websitet. Læs vores Cookiepolitik her.

Jobsøgning
Når du søger job via job@tekfa.dk, bruger vi dine oplysninger til at behandle din ansøgning. Du vil modtage en e-mail med yderligere oplysninger om, hvor længe vi opbevarer disse oplysninger, hvordan vi behandler oplysningerne og en anmodning om dit samtykke til at gøre det.

Samarbejde
Anmoder du om generel information via vores kontaktformular eller bruger andre kommunikationskanaler, kan vi indsamle personlige identificerbare oplysninger såsom:

• Kontaktoplysninger (e-mail, adresse, telefon, professionel titel eller rolle), firmanavn og sprog-indstillinger på websitet.
• Ved kontakt på sociale platforme, videregiver du oplysninger, hvis du poster, liker eller deler ind-hold fa vores kanaler, som vi kan indsamle.
• Indsamling af din præcise placering i realtid ved hjælp af beacon-teknologi, GPS, mobiltelefontårne, Wi-Fi-signaler og/eller fremtidige teknologier.

Vi bruger dine personlige identificerbare oplysninger til at give dig de ønskede ydelser, for at holde kontakten og andre forretningsmæssige relaterede oplysninger, som er relevante for dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personlige identificerbare oplysninger. Kontakt venligst tekfa@tekfa.dk herom.

Tekfa er dataansvarlig
Tekfa er dataansvarlig for de personlige oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og som du overdrager os. Vi tilstræber altid at overholde Persondataforordningen og andre gældende love om databeskyttelse. Har du klager vedrørende vores håndtering af dine personlige identificerbare oplysninger, som ikke kan løses direkte med os, bedes du kontakte Datatilsynet via dt@datatilsynet.dk.

Retslige grunde til indsamling og behandling af personoplysninger
Vi behandler kun dine personlige identificerbare oplysninger, hvis vi har lovlige grunde til at gøre det. Kræver vi dit samtykke til at indsamle og behandle dine personlige data, vil samtykkeerklæringen være formuleret på en klar og tydelig måde. Hvis vi har bedt om dit samtykke, kan det til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os, og vi vil ikke længere bruge eller behandle dine personlige identificerbare oplysninger.

Deling af oplysninger
Tekfa udlejer og sælger aldrig dine personlige identificerbare oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner. Vi kan dele sådanne oplysninger under nogle af nedenstående begrænsede omstændigheder:

  • Med dit samtykke
  • Til betroede virksomheder eller personer med det ene formål at behandle din anmodning på vores vegne. Når dette sker, er sådanne parter underlagt aftaler, som kræver, at de kun behandler sådanne oplysninger på vores vejledning og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.
  • Hvor vi er lovpligtige til det eller har god tro på, at adgang, bevarelse eller offentliggørelse af så-danne oplysninger er nødvendig for at beskytte Tekfas rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere eller offentligheden.
  • Vi kan gemme og behandle personlige oplysninger indsamlet på vores websted. Ved at bruge vores tjenester accepterer du overførsel af dine oplysninger blandt disse systemer.

Vi deler kun dine oplysninger med dataplatforme og cloud-udbydere, der udfører tjenester på vores vegne. Vi deler information med virksomheder, som hjælper os med at drive og støtte vores tjenester. Vi kan også dele oplysninger med analytikere og søgemaskineudbydere, der handler på vores vegne.

Sikkerhedsforanstaltninger
Vi tilstræber at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentlig-gørelse eller adgang og andre ulovlige former for behandling. Vi ønsker at sikre, at sikkerhedsniveauet og de foranstaltninger, der er vedtaget for at beskytte dine personoplysninger, er passende for de risici, der fremgår af arten og brugen af dine personoplysninger.
Vi begrænser adgangen til dine personlige data til vores medarbejdere og leverandører, som har brug oplysningerne til behandling på vores vegne, og som er kontraktmæssigt forpligtet til at holde dine per-sonlige data sikre og fortrolige.

Opbevaring
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne politik eller de formål, som du ellers er blevet informeret om. Vi bevarer dine data så længe som tilladt under gældende retsligt grundlag, hvorefter de vil blive slettet.
Er vores retslige grundlag afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Selvom du har anvendt din ret til at inddrage dit samtykke, kan vi blive pålagt at holde dine personlige identificerbare oplysninger for en given periode, for at opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i juridiske tvister under visse omstændigheder.

Dine individuelle rettigheder
Da vi behandler dine personlige data, kan du udøve din indsigtsrettighed. I forbindelse med dine person-lige data kan du anmode os om at:

  • Se dine personlige data
  • Rette dine personlige data
  • Slette dine personlige data
  • Begrænse behandlingen af dine personlige data
  • Indvende mod behandling af dine personlige data
  • Trække dit samtykke tilbage

Alle anmodninger skal ske skriftligt, underskrives af dig og indeholde oplysninger om navn, adresse og gerne din e-mailadresse for at bekræfte din identitet. Hvis gældende lovgivning indeholder et administra-tionsgebyr for at imødekomme en sådan anmodning (herunder useriøse eller overdrevne anmodninger), kan et sådant gebyr opkræves af Tekfa. Alle gyldige anmodninger vil blive behandlet på en korrekt måde, og vi vil besvare din anmodning indenfor 30 dage efter modtagelsen. Ønsker du at gøre brug af dine ret-tigheder, kontakt da venligst tekfa@tekfa.dk. Hvis din anmodning er blevet afvist af de anførte grunde, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Ændringer i denne meddelelse
Tekfa forbeholder sig retten til at ændre denne politik fra tid til anden. Vi forventer, at de fleste ændrin-ger er minimale, men der kan forekomme større ændringer fra tid til anden. Datoen for den sidste æn-dring er angivet nederst på denne side. Vi vil informere bredt om større ændringer.

Kontakt
Har du yderligere spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via tekfa@tekfa.dk.


Denne politik blev offentliggjort den 24. maj 2018