Dense Phase anlæg

Dense Phase anlæg transporterer materialet, hvad enten det er pulver eller granulat ved meget lave hastigheder. Fordelene ved denne metode frem for traditionel blæse- og vakuumtransport er flere:

 1. Der skal bruges en meget mindre luft - og dermed mindre energi
 2. Rørsystemet udsættes ikke for så stort slid
 3. Pulverblandinger afblandes (skiller) ikke så let
 4. Materialeegenskaber bevares i langt højere grad, da der ikke slides under transporten
 5. Pulveret udsættes ikke så let for krydskontaminering fra slidte rør
 6. Transportkapaciteten øges
 7. Lave energi- og vedligeholdelsesomkostninger
 8. Lang levetid

Når det kommer til pneumatisk transport af materialer, der er slidende, skrøbelige eller vanskelige at håndtere (f.eks. mælkepulver med fedtindhold) eller som skal transporteres langt (ses ofte på kartoffelmelsfabrikker) er Dense Phase-systemer state-of-the-art. Dense Phase er egnet til transport af en lang række fine eller grove materialer og bruger tryk til at skubbe materiale i en rørledning ved lave hastigheder.

For slutbrugere er Dense Phase transport et foretrukket valg på grund af driftssikkerhed, lave energi- og driftsomkostninger og en lang levetid. Dense Phase anlæg har regulerbar transporthastighed på 5 – 15 m/s (normalt 10 m/s) ved hjælp af tryk og hjælpeluft-injektorer langs rørføringen.

Med en Dense Phase transport (med understøttende hjælpeluftinjektorer) er en pulverblokering let at løse. Brugeren kan, hvis systemet er korrekt installeret, stoppe og starte en transport med produkt i rørledningen. Hjælpeluften vil fluidisere blokeringen under transport og man kan herefter sætte ekstra tryk bag pulverblokaden.

Planlægning og konstruktion af et anlæg med pneumatisk transport kræver stort kendskab til de materialer, der skal håndteres, og produktets vigtigste karakteristika såsom partikelstørrelse, form, rumvægt og kemiske sammensætning. Tekfa har stor viden inden for alle gængse typer af pulvere og har eget testcenter, hvor vi kan udføre test af pulveret i mindre skala for at opnå den helt rigtige løsning til håndtering af pulver eller granulater.

Tekniske specifikationer

 • High pressure transportsystem med tryk på 2 - 4 bar
 • Regulerbar, lav transporthastighed, som medfører mindre slid. Ingen roterende dele
 • Stor transportkapacitet – over 100 tph
 • Skånsom håndtering af granulater og uhomogene, blandede produkter
 • Trykbeholdere sender i portioner eller som et jævnt flow med to sendebeholdere
 • Let at modificere til forskellige produkter eller udbygge, hvis anlægget skal ombygges eller udvides
 • Tryk-sendebeholder (Dense Phase unit) leveres færdigmonteret med alle nødvendige reguleringsventiler
 • Lavt energiforbrug (kWh/kg)
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger